OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Pellets


Kontrollerad pelletseldning. Att värma upp med träpellets betyder att förbränningen är H CO2-neutral. Det innebär att utsläppen till atmosfären blir identiska, vare sig man låter trädet förmultna i skogen eller eldar upp veden i en panna. Skillnaden - och fördelen - är att man dessutom tar tillvara energiinnehållet. Home Energys pelletspannor är av den allra senaste tekniken. De är helautomatiska enheter i olika storlekar, med effektiv och kontrollerad förbränning. Minimalt med underhåll och service. Per automatik beställes till och med ny pellets via SMS. Maxeffekten ligger mellan 12 och 62 kW. Jämfört med naturgas eller olja (som inte är H CO2-neutrala) kan man spara upp till 30% av uppvärmningskostnaden.

Ring oss om du ha mer information om pellets?

Våra kontaktuppgifter hittar du här nedanför.