OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Privata hushåll och Home Energy


Den privata användningen av Home Energy:s produkter är mycket blandad, från generering av värme med hjälp av biomassa till generering av elektricitet med hjälp av en Energy Ball. Alla produkter från Home Energy är avsedda att generera hållbar energi på ett oberoende sätt.


Genom att låta våra olika produkter komplettera varandra får kunden en trygg och ekonomiskt grund för sin elproduktion. Viktigt är också att alla Home Energy produkter är underhållsfria i minst 15 år samt har lång garantitid.