OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Nerladdningar


Här finner ni en sammanställning av våra nerladdningsbara dokument.


Prislistor


Prislista 2010-04-01

Tekniska dokument


Mått på Energy Ball V100

Skiss gavelfäste till Energy Ball V100

Skiss stolpe Energy Ball V100

Skiss plattaksfäste till Energy Ball V100

Mått på Energy Ball V200

Skiss stolpe till Energy Ball V200

Effektkurva Energy Ball V100

Effektkurva Energy Ball V200

Produktblad Energy Ball V100

Produktblad Energy Ball V200

Effekttabell - Verkningsgrad Solfångare DF/HP

Produktblad Home Energy Pellets

Produktblad Home Energy solfångare

Produktblad Home Energy Solceller

Manual väderstation

Skiss Energistolpe

Broschyr samt övrig information


Home Energy broschyr

Marknadutveckling Solenergi 2008

Pelletspärmen

Svensk solenergi broschyr

Ytanalys vindkraft

Prislista 2010-04-01

Solvärme för campingplatser

Ansökningsblankett för Statligt stöd för solceller

Ansökningsblankett solvärmebidrag - Solfångare