OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Vanliga frågor och svar


Kan jag ersätta mitt befintliga elbehov med en Energy Ball?

Energy Ball är ett litet vindkraftverk som ger ett tillskott och som fungerar som ett komplement till övriga energikällor. Det beror givetvis också på hur stort behovet är. V200 genererar 2000 kWh per år vid 7 m/s. Vilket motsvarar ca 40 % av hushållselen i ett normalhushåll.

TILL TOPPEN

Ger Energy Ball mer ström när det blåser mera?

Ja, ex V200 genererar ca 2000 kWh per år vid 7 m/s. Men vid 8 m/s har det ökat till 2900 kWh per år. Effektdiagram finns att ladda ner på sidan ”dokument”.

TILL TOPPEN

Vad ingår när jag köper en Energy Ball?

Energy Ball, nödvändig kabel, likriktare (alternativt likströmsladdare), och en konverter.


TILL TOPPEN

Ingår mast till Energy Ball?

Nej. Ett urval finns beroende på var den ska monteras.


TILL TOPPEN

Kan jag lagra strömmen från Energy Ball + solceller?

Ja det går mycket bra och lämpar sig i ex fritidshus utan elnät. Home Energy kan leverera kompletta laddar- och batteripaket.


TILL TOPPEN

Behöver jag bygglov?

Inget bygglov behövs för Energy Ball V100 samt V200 om de monteras på stolpe som kan fällas inom tomtgränsen, likt en flaggstolpe. Dialog med grannar är alltid uppskattat och rekommenderas. Alla produkter som monteras på hus ska normalt sökas bygglov för. Ta kontakt med ditt lokala byggnadskontor.

TILL TOPPEN

Vem sköter montering och installation?

Home Energy har ett avtal med Prenad men fler lokala installatörer finns och utökas kontinuerligt. Vissa produkter som solceller kan den händiga själv montera. Solfångare kräver mer VVS kunskap. Vid inkoppling av Energy Ball och solceller på nätet ska det utföras av behörig elektriker. En föranmälan ska också göras till nätägaren och görs även det av elektrikern.


TILL TOPPEN

Vad kostar montering?

Det är högst individuellt. Liten eller en stor anläggning? Enbart en Energy Ball eller komplett med solfångare och solpaneler. Vänligen kontakta oss.

TILL TOPPEN

Om strömmen går, kan jag då försörja mig själv?

Enligt de regler och lagar som finns måste all produktion av elektricitet stanna vid eventuellt strömavbrott. Detta för säkerheten för de som ska jobba med elektriciteten. Alla Home Energys produkter har skydd för backström. Det innebär attingen ström kan levereras om strömmen går, avsiktligt eller ej. Det finns dock en lösning med att förhindra att din egen producerade elektricitet inte går ut på det allmänna nätet. Detta används vanligtvis inom sjukhus och lantbruk.

TILL TOPPEN

Vad är det för skillnad mellan solceller/solpaneler och solfångare/vakuumrör?

Solceller/solpaneler ger elektricitet. Solfångare/vakuumrör värmer upp vatten.


TILL TOPPEN

Vad är det för effekt på solceller?

Home Energys paneler genererar 175 respektive 200 Wp/kvm per timme i fullt solljus.


TILL TOPPEN

Vad är det för effekt på solfångare/vacuumrör?

Home Energys solfångare är några av marknadens mest effektiva. Ca 730-770 kWh/kvm. Home Energys vakuumrör har en mycket lång dokumenterad livslängd med minsta tänkbara förlust.


TILL TOPPEN

Vad innefattar garantin?

Energy Ball har 2 års produktgaranti. Underhållsfri i minst 15 år.
Solceller har 2 års produktgaranti med en 20 årig effektgaranti. (90 % verkningsgrad efter 10 år och 80 % verkningsgrad efter 20 år.)
Solfångare har 5 års produktgaranti.
Pelletspannor har 5 års produktgaranti.

TILL TOPPEN

Hur räknar jag ut hur mycket ström jag behöver?

Titta på din elräkning. Observera att det är olika uppgifter på elektricitet och energiåtgång för uppvärmning. Om din ex villa behöver 25000 kWh/år kan du dra av ca 4500-5500 kWh för hushållselen. Resten är för din uppvärming. Efter den delningen beräknar vi vilka produkter som passar dig bäst beroende på vad vi vill uppnå. El, varmvatten eller båda och.
Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut begreppen och beräkna vad som är bäst för dig.

TILL TOPPEN

Måste jag betala energiskatt om jag producerar ström själv?

Nej. I dagsläget är det ingen skatt på den energi som ett privathushåll producerar.


TILL TOPPEN

Kan jag sälja överskott av elektricitet?

Den senaste tiden har intresset ökat för egenproducerad ström. Ta kontakt med din elleverantör och hör vad de kan ge dig för avtal. Antalet elbolag som skriver avtal ökar och detta motiverar att investera i en större anläggning även för privata hushåll. Det finns ett statligt bidrag för solceller som kan ge upp till 60 % av investeringskostnaden. Läs mer på www.boverket.se


TILL TOPPEN

Kan jag kombinera sol och vindkraft?

Givetvis. Home Energy är en totalleverantör av produkter för att vi ska ta till vara på flera energikällor. Sol och vind framför allt kompletterar varandra. Tillsammans med en pelletspanna får man ett mycket driftsäkert och tryggt system. Vi samarbetar också med ledande värmepumpsproducent. Vi kan därför anpassa Home Energys produkter med exempelvis ackumulatortank och värmepump. Vi har lång erfarenhet och mycket stor kunskap om värmepumpar. Vi samarbetar med en av landets största IVT återförsäljare.


TILL TOPPEN

Vilka tillstånd krävs för att ansluta produkterna på nätet?

Våra produkter är alla CE märkta och SE godkända. EG deklaration finns likaså och att ansluta på nätet är enkelt. En behörig elektriker gör installationen och föranmälan som krävs av nätägaren.


TILL TOPPEN