OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Projekt och Home Energy


Nybyggen, liksom renoverings- och ombyggnadsprojekt är extremt lämpliga för införande av Home Energy:s produkter. Under utformningen av en byggnad kan till exempel införandet av en eller flera Energy Ball medräknas eller så kan gasledningar uteslutas för att uppvärmning med biomassa ska installeras. Home Energy inbjuder projektutvecklare, byggnadsföretag och myndigheter att tillsammans utveckla hållbara projekt.