OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Energy Ball® V100 / V200

Utmärkande för den elegant formgivna och helt tysta Energy Ball, är att båda ändarna av de effektiva, bågformade rotorbladen är infästa i rotornavet. Navet innehåller samtidigt kraftverkets generator. När Energy Ball roterar, skapar rotorbladen sfärisk form. Speciellt är också att vinden blåser genom rotorn, längs navet/axeln – precis tvärtemot den konventionella "propellerturbinen".

Som ett resultat av den exceptionella aerodynamiken hos Energy Ball, skapas ett vindflöde genom rotorn, där luften först trängs ihop, konvergerar, och sedan accelererar, precis som forsar i en flod. Detta fenomen, som kallas för Venturieffekten, innebär betydligt högre aerodynamisk effektivitet än vad som kan åstadkommas med konventionellt utformade vindkraftverk.

Enligt Plan & Bygglagen 1987:10 är Energy Ball fri från bygglov vid montering fristående på stolpe som kan fällas inom tomtgränsen.

Energy Ball möter standard EN 61400-2:2006 och IEC61400-11

Vill du ha mer info om Energy Ball V100 / V200?

Våra kontaktuppgifter hittar du här nedanför.