OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Solceller=elektricitet


Avancerat, men enkelt och tillförlitligt. Solceller byggs huvudsakligen upp av kisel och fungerar enligt den fotoelektriska principen. Den praktiska användningen är elproduktion där ingen annan strömförsörjning finns eller som ett tillskott. Solceller har mycket lång livslängd, upp till 50 år. Home Energys solcellspaneler har en effekt på 175Wp respektive 200 Wp.
Wp=Watt Peak, maximal effekt vid optimala förhållanden.
Solcellerna är mycket enkla att montera – ett gör-det-själv-arbete - och fungerar både på platta samt lutande tak.


Ring om du vill ha mer information om solceller.

Våra kontaktuppgifter hittar du här nedanför.