OBS! Bolaget Home Energy AB är avvecklat

Väderstation


Information och övervakning. Intelligenta hus är ett brett begrepp som, enkelt uttryckt, betyder att många funktioner i bostaden automatiseras/datoriseras och görs mer flexibla och bekväma. Home Energy indikator är ett steg in i det framtida boendet. Den smarta displayen visar din energiförbrukning, talar om hur mycket energi du köper och hur mycket du producerar själv med vind, sol och bioenergi. Det ger dig möjlighet att balansera din energianvändning till ett ekonomiskt och miljömässigt optimum. En ökad medvetenhet hos alla i ett hushåll eller på en arbetsplats kan leda till stora besparingar av el.

Kontrollstationen är för närvarande under utveckling.

Kommer tidigast i produktion hösten 2010.